Відділ контролю якості здійснює контроль якості сировини, матеріалів і готової продукції

Контроль якості проводиться за методиками, розроблених фахівцями підприємства, які дозволяють максимально автоматизувати процес обробки даних, забезпечують оперативну керованість процесів виробництва і контролю якості.

В інструментальних вимірах параметрів продукції застосовуються сучасні вимірювальні прилади відомих зарубіжних фірм.

Застосовувані методики забезпечують простежуваність за якістю продукції від «входу» до «виходу», від надходження сировини і матеріалів до використання продукції у наших клієнтів.

Фундаментом процесу контролю якості є розроблений і діє на підприємстві «КАТАЛОГ ДЕФЕКТІВ». В каталозі дано визначення дефектів і для кожного дефекту визначено характерні допустимі величини в цифрових виразах і позначена їх значимість для подальших технологічних операцій і якості продукції, що випускається.


У відповідності до вимог ISO 9001, ISO 22000 розробляються, застосовуються і постійно вдосконалюються різноманітні статистичні методи управління якістю та безпекою не тільки продукції, що випускається, а й якістю і безпекою всіх процесів, що мають відношення до «життєвого циклу продукції».

Взаємодія з клієнтами (принципи):
  • гарантована ідентифікація всіх чинних законодавчих, нормативних, правових вимог і вимог споживачів;
  • організація оперативного зв'язку зі споживачами за якістю продукції і відповідних процесів;
  • комунікації для кращого розуміння питань безпеки продукції, що випускається;
  • обмін досвідом у всіх областях, що представляють взаємний інтерес.

Однією з пріоритетних завдань ТОВ «ЗАВОД ПРЕФОРМ» є випуск високоякісної продукції, яка відповідає високим вимогам сучасного ринку і задовольняє вимогам клієнтів. Система менеджменту якості ТОВ «ЗАВОД ПРЕФОРМ» підтверджена сертифікатами відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 22000, що дозволяє досягнути відповідності якості преформ, ПЕТ кришек та ручок для пластикових пляшек, що випускається вимогам споживачів і регулятивних органів. Служба якості ТОВ «ЗАВОД ПРЕФОРМ» представлена ​​випробувальною лабораторією та відділом технічного контролю, які на постійній основі здійснюють контроль вхідної сировини та матеріалів, готової продукції, а також контроль стабільності технологічного процесу. Випробувальна лабораторія, оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням і засобами вимірювань. ТОВ «ЗАВОД ПРЕФОРМ» здійснює постійний моніторинг продукції, що випускається в незалежних акредитованих лабораторіях на відповідність вимогам безпеки харчових продуктів.

Сертифікати